Sponsorzy

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej poszukuje firm-sponsorów w celu:

  • uzyskania pomocy finansowej na potrzeby działalności Koła,
  • wsparcia finansowego przedsięwzięć Koła takich jak np. wyprawy naukowe do miast europejskich.

Koło naukowe jest organizacją studentów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w sposób wykraczający poza zwykłe ramy nauki na wyższej uczelni technicznej. Członkowie Koła mają ambicję jak najlepszego przygotowania się do wykonywania zawodu inżyniera i przyszłej pracy zawodowej, być może w Państwa instytucji.

Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej nie uzyskuje żadnych stałych środków finansowych na swoją działalność. Organizuje seminaria, spotkania, wyjazdy naukowe i wykonuje prace badawcze wyłącznie ze środków własnych członków Koła i dobrowolnego wsparcia instytucji rozumiejących potrzebę rozwoju naukowego i inżynierskiego studentów.

Prosząc o wsparcie działalności, Koło oferuje:

  • możliwość zorganizowania prezentacji Państwa firmy na Wydziale Inżynierii Lądowej wśród studentów specjalności Inżynieria Komunikacyjna (i nie tylko);
  • zamieszczenie logo reklamującego firmę na stronie internetowej i profiu na Facebooku Koła;
  • promocję Państwa firmy przy okazji działalności Koła wewnątrz zrzeszenia kół naukowych;
  • reklamowanie Państwa firmy w trakcie seminariów i wyjazdów naukowych.