Działalność

Podstawą działalności Kola Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej są wyznaczone przez założycieli koła jego cele i zadania, do których należy:

 • samokształcenie członków w zakresie następujących dziedzin:
  • planowania systemów transportu (dróg, kolei, transportu),
  • planowania miejskich układów komunikacyjnych (układy drogowe, uliczne i miejskiego transportu zbiorowego),
  • zasad i przepisów projektowania dróg,
  • organizacji i sterowania ruchem miejskim oraz komunikacji miejskiej,
  • projektowania i eksploatacji lotnisk,
  • analiz bezpieczeństwa ruchu,
 • dyskutowanie i prezentowanie prac dyplomowych członków Koła,
 • organizowanie wyjazdów naukowych,
 • organizowanie wymiany naukowej studentów z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i zagranicą,
 • organizowanie wymiany danych, opinii i osiągnięć w ww. dziedzinach z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i zagranicą,
 • organizowanie wykładów, seminariów i innych form kształcenia,
 • zbieranie informacji i propagowanie wiedzy w zakresie tzw. inteligentnych systemów transportowych,
 • prowadzenie strony Internetowej i profilu na Facebooku koła.