Dobre chodniki dla Politechniki!

Plakat projektu Projekt przewiduje remont chodnika i drogi rowerowej wraz z poszerzeniem chodnika przy Trasie Łazienkowskiej.

Przebudowa obejmuje położenie nowej nawierzchni z płyt na chodniku oraz wymianę asfaltowej nawierzchni na drodze rowerowej, zamiast obecnej, która jest zniszczona. Ponadto planuje się poszerzenie chodnika z 2 m do 4 m, aby umożliwić bezpieczne poruszanie się większej liczby użytkowników bez ryzyka kolizji pieszych i rowerzystów.

Więcej o projekcie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13120

Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej na Politechnice Warszawskiej