Spotkania

Członkowie Koła spotykają się na comiesięcznych zebraniach, zazwyczaj w ostatni roboczy czwartek miesiąca o godz. 16:00 w sali 601.

Na zebraniach omawiane są sprawy bieżące,  które zazwyczaj obejmują:

  • krótkie sprawozdanie z ostatniego miesiąca działalności
  • organizację wyjazdów zamiejskich i zagranicznych
  • planowanie wyjść na budowę